اخبار

 

ساعی و سخت کوش بودن

برای مدیر کل روابط عمومی شستا هم سخت کوشی مدیر عامل شرکت داروسازی اکسیر جالب و قابل تقدیر بود.

معمولاً نشست های این چنینی از صمیمیت کمتری برخوردار است و البته این جلسه اینگونه نبود. شادابی و نشاطی که در چهره مهندس کردی و آقای مقدسی راد ، نشان از عملکرد و رشد قابل ملاحظه فروش در هفت ماهه نخست اول سال داشته حکایت می نمود.

مهندس کردی در این نشست صمیمی که آقای مهندس بنیادی مدیر کل روابط عمومی شستا  و آقای درستکار مدیر روابط عمومی تی پی کو و خانم موسوی کارشناس ارشد تحقیقات در حوزه روابط عمومی حضور داشتند به واقف بودن به اهمیت جایگاه روابط عمومی اشاره نمودند.

مهندس بنیادی نیز این دیدگاه را ستودند و موثر بودن واحد های روابط عمومی را منوط به درک و فهم مدیران عامل از این واحد دانستند.

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066