اخبار

 

فینال مسابقات فوتسال هلدینگ دارویی تأمین به میزبانی شرکت داروسازی اکسیر

مسابقات فوتسال هلدینگ دارویی تأمین به میزبانی شرکت داروسازی اکسیر و با حضور شرکت های زیر مجموعه تی پی کو و با قرائت فاتحه 

و یک دقیقه سکوت جهت ادای احترام به روح رئیس فقید سازمان تامین 

اجتماعی و معاون ایشان برگزار شد.

 در روز پایانی مسابقات فوتسال هلدینگ دارویی تامین، به ترتیب شرکت های شهید قاضی،داروسازی اکسیر و کارخانجات داروپخش اول تا سوم 

شدند.

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066