RSS
بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گزاری دارویی تامین ا...
بازدید هیئت گرجستانی از غرفه اکسیر 30/05/1394
برگزاری روز داروساز 30/05/1394
برگزاری روز داروساز در بروجرد 30/05/1394
نمایشگاه تامین اجتماعی و توسعه پایدار 30/05/1394
 
 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066