برگزاری مسابقات طناب کشی در کارخانه داروسازی اکسیر

برگزاری مسابقات طناب کشی در کارخانه داروسازی اکسیر
مسابقات طناب کشی به مناسبت ولادت امام محمد باقر با حضور تیم های از بخش های مختلف کارخانه در محل مجموعه سالن های ورزشی شرکت برگزار گردید که در این دوره از مسابقات تیم انتظامات مقام اول، تیم جامدات مقام دوم و تیم انبار به مقام سوم دست یافت.
در پایان آقای محمد مقدسی، مدیر امور اداری کارخانه با ابراز رضایت پرسنل از برگزاری این مسابقات بر ایجاد همدلی بیشتر بین همکاران تاکید کرد.

 

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066