تقدیر هیئت مدیره تی پی کو از داروسازی اکسیر

تقدیر هیئت مدیره تی پی کو از داروسازی اکسیر
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین از شرکت داروسازی اکسیر تقدیر و تشکر بعمل آورد.
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در خصوص تولید مجدد محصول ویال هورمون رشد سوماتروپین با نام برند ژنریک اکسی تروپین از مدیر عامل،معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت داروسازی اکسیر که با سعی و تلاش خود پس از 8 سال تولید آن را مجدداً شروع نموده اند، تقدیر و تشکر و قدردانی بعمل آورد.

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066