اعضای-هیئت-مدیره-شرکت-داروسازی- اکسیر

اعضاء حقوقی هیئت مدیره به بشرح ذیل:


1- شرکت داروپخش (سهامی عام ) به نمایندگی آقای  مهندس محسن کردی


2- شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام ) به نمایندگی آقای دکتر محمد گل محمدی ظهوری


3- شرکت توزیع داروپخش ( سهامی عام ) به نمایندگی آقای علی مقدسی راد


4- شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام ) به نمایندگی آقای غلامرضا معتمدی


5- داروسازی ابوریحان ( سهامی عام ) به نمایندگی دکتر هاشم جاریانی

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066