دکتر مهدی وزیری
دکتر مهدی وزیری

 

مدیر عامل

88918460
 
 
دکتر محمد گل محمدی ظهوری
دکتر محمد گل محمدی ظهوری

 

 قائم مقام مدیر عامل

و عضو موظف هیئت مدیره

 

88918461-88941543
 
 
 
سید حسن رجبی
سید حسن رجبی

 

معاونت بازرگانی

88918468-88918476
 
 
 
علی مقدسی راد
علی مقدسی راد

 

معاونت مالی اقتصادی

و عضو موظف هیئت مدیره

88918462
 
 
 
علی عظیمی خیابانی
علی عظیمی خیابانی

معاونت  بازاریابی و فروش 

88918461
 
 
 
مجید هوشیار
مجید هوشیار

 

مدیریت منابع انسانی اداری و رفاهی

88918470-1
 
 
 
فاضل جمشیدی
فاضل جمشیدی

 

مدیر صادرات

88918458
 
 
 
دکتر بهرام سعیدی فر
دکتر بهرام سعیدی فر

 

مدیرکارخانه

 
 
 
 
مهندس مسعود مهدوی پور
مهندس مسعود مهدوی پور

 

مدیر انفورماتیک

88918464-5
 
 
 
دکتر هما هاتفی مینایی
دکتر هما هاتفی مینایی

 

مدیر بازاریابی و فروش

88941542
 
 
 
محمد پرتوی شایان
محمد پرتوی شایان

 

مدیر مالی

88918465
 
 
 
دکتر شهلا میرعزیزی
دکتر شهلا میرعزیزی

 

مدیر تحقیقات بالینی

88933740
 
 
 
دکتر عاطفه افشاری
دکتر عاطفه افشاری

 

مدیر ثبت و مقررات دارویی

88911348
 
 
 
مجتبی ابوالفتحی
مجتبی ابوالفتحی

 

مدیر حسابرسی

88918473
 
 
 
دکتر رضا توکلان
دکتر رضا توکلان

 

مدیر استراتژی

88933742
 
 
 
محمد مقدسی
محمد مقدسی

 

مدیر امور اداری

 
 
 
 
دکتر نسیم محمدی
دکتر نسیم محمدی

 

مدیر تحقیق و توسعه

 

 

 
 
 
 
علی گودرزی
علی گودرزی

 

مدیر تضمین کیفیت

 
 
 
 
حسن صادقی نیارکی
حسن صادقی نیارکی

 

مدیر انبارها

 
 
 
 
دکتر پگاه آریایی نژاد
دکتر پگاه آریایی نژاد

مسئول فنی

 
 
 
 
مهندس محسن کردی
مهندس محسن کردی

 

مدیر طرح برنامه

 
 
 
 
مسعود پارسا
مسعود پارسا

 

مدیر فنی و مهندسی

 
 
 
 
دکتر نگین م . معطری
دکتر نگین م . معطری

مدیر آزمایشگاه های کنترل کیفیت

 
 
 
 
معرفی مدیران
رزومه مدیران

رزومه مدیران (0)

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، بالاتر از میدان ولیعصر  ، کوچه رحمتی بهمبری ، پلاک 22

تلفن :   1- 88918470  فکس :  88899358

 

 کارخانه بروجرد : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066