دستاوردها

دستاوردها:

  • دریافت مقام صادرکننده ممتاز  پس از اخذ 6 سال  مقام صادر کننده نمونه در کشور.
  • اخذ 136 گواهی ثبت محصول  از  23 کشور  . 
  •  دریافت تاییدیه جی ام پی از کشورهای اوکراین، یمن، عراق، سوریه، لیبی و اوگاندا 
  • ثبت و صادرات در سال 1394 به کشور لبنان


 

 


 

  
 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066